สมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชธานี

ระบบจะใช้ เลขบัตรประชาชน และวัน เดือน ปีเกิด ในการเข้าสู่ระบบสมัครเรียน
  • สาขาที่สมัคร
  • ข้อมูลผู้สมัคร
  • ยืนยันข้อมูลการสมัคร
  • Finish

สาขาที่สมัครเรียน

*

ข้อมูลผู้สมัคร :

* ระบบจะใช้ รหัสประจำตัวประชาชน เป็น User name *

วัน/เดือน/ปีเกิด :

* ระบบจะใช้ วัน/เดือน/ปีเกิด เป็น Password *

 

*

*

*

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร

   

ข้อมูลวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร

วัน/เดือน/ปี ที่จบ :

ยืนยันข้อมูลการสมัคร


สาขาที่สมัคร  
รหัสปรจำตัวประชาชน :
  * ระบบจะใช้ รหัสประจำตัวประชาชน เป็น User name *
วัน/เดือน/ปีเกิด :
 
* ระบบจะใช้ วัน/เดือน/ปีเกิด เป็น Password *
ชื่อ-สกุล :
   
 
ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
 
ที่อยู่
 
จังหวัด
    รหัสไปรษณีย์  
ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร
 
สาขาวิชา / สถาบันที่จบ
   
   
วันเดือนปีที่จบ
 
เกรดเฉลี่ยที่จบ  

 

สมัครสมาชิก เรียบร้อยแล้ว

เข้าสู่ระบบ